Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling, heupdysplasie, heupluxatie, kinderen, volwassenen

Home Contact Facebookgroepen Aanmelden voor de VAH-nieuwsbrief Voor de leden

allesoverheupafwijkingengrijshulpenondersteuningrozeoverdevereniginggrijs

Behoeften jonge heuppati├źnt

2 mei 2016

Vragenlijst

Wellicht heb je er al over gelezen in Heupge(w)richt 75 of in een e-mail of over gehoord op de Landelijke Contactdag: het Radboudumc in Nijmegen wil graag weten waar jonge heuppatiënten behoefte aan hebben zodat zij de zorg voor deze patiëntengroep kunnen verbeteren.

Hoewel het Radboudumc zich richt op het plaatsen van kunstheupen bij jonge mensen zijn ook de behoeften van mensen die een andere heupoperatie voor de boeg of al achter de rug hebben voor hen leerzaam. Om dit te onderzoeken is er een vragenlijst opgesteld waarin allerhande onderwerpen waar je mee te maken kunt krijgen als je heupklachten hebt en/of moet worden geopereerd aan bod komen.

Lees meer...

Statutenwijziging

18 april 2016

Op 16 april jongstleden is op de Algemene Ledenvergadering een statutenwijziging aan de aanwezige leden voorgelegd.

De gedachte achter deze wijziging is het uitbreiden van de doelgroep van de vereniging en het veranderen van de naam. Naast mensen die te maken krijgen met heupdysplasie of heupluxatie wil het bestuur van de VAH ook anderen die te maken krijgen met een heupafwijking die tijdens de ontwikkeling is ontstaan ondersteunen.

Hierbij kun je onder andere denken aan ouders van kinderen met de ziekte van Perthes, (ouders van) tieners met epifysiolyse en volwassenen met heupimpingement of F.A.I. Omdat de naam van de vereniging deze lading niet goed dekt, is voorgesteld om deze te veranderen in Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling.

Bij de ALV waren naast het bestuur 12 leden aanwezig. De aanwezigen stemden unaniem voor de wijziging. Er waren echter niet voldoende leden om het benodigde quorum van tweederde van de leden te halen. Dat betekent dat er een tweede ledenvergadering wordt georganiseerd. Deze zal plaatsvinden op 10 mei a.s. Leden van de VAH ontvangen deze week een uitnodiging voor deze bijeenkomst en kunnen zich per e-mail aanmelden.

Lees meer...

Heupge(w)richt 75

19 maart 2016

Volgende week valt Heupge(w)richt 75 bij onze leden op de mat. Hieronder een korte samenvatting van de inhoud.

HG75

Van het bestuur - Tom Nederveen
Voorzitter Tom Nederveen staat stil bij het twintigjarig bestaan van de vereniging en de veranderingen die op stapel staan voor de komende maanden. Ook vertelt hij over zijn jongste kleinzoon en diens heupafwijking.

Artikelen van derden - Anne-Marie van der Linde
Het jaarmagazine Zorg voor Beweging van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) verschijnt tijdens het jaarcongres van de NOV en is bedoeld als een inkijkje in de mogelijkheden van de orthopedie. In de editie van 2016 komt het onderwerp heupen meermaals aan de orde. We zetten de betreffende artikelen op een rijtje en staan ook stil bij een artikel over samen beslissen: hoe je samen met je arts beslissingen neemt.

Lees meer...

Landelijke Contactdag 2016

12 februari 2016

Op 16 april 2016 organiseert de VAH voor het twintigste jaar op rij een Landelijke Contactdag. Tijdens deze dag wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden en is er gelegenheid om lezingen van artsen en fysiotherapeuten bij te wonen. De Landelijke Contactdag vindt plaats in congrescentrum ReeHorst te Ede.

Voorafgaand, in de pauze en na de lezingen is het mogelijk om ervaringen uit te wisselen met andere ouders en/of volwassenen met een heupafwijking. Daarnaast is er een draagconsulente van de VDC aanwezig die je kan informeren over het dragen van een kindje met heupdysplasie en over dragen als je zelf een fysieke beperking hebt. Ook vieren we op deze dag het twintigjarig bestaan van de vereniging.

Het programma ziet er als volgt uit:

Lees meer...

20 jaar VAH!

15 februari 2016

Op 15 februari 1996 werd de Oudervereniging Aangeboren Heupafwijkingen opgericht met als doel het steunen en behartigen van de belangen van ouders van kinderen met een aangeboren heupafwijking. In 1998 werd de naam veranderd in Vereniging Aangeboren Heupafwijkingen waarna ook volwassenen met een heupafwijking bij de vereniging terecht konden.

20 jaar VAH klein

In twintig jaar is er veel veranderd en verbeterd als het gaat om de behandeling van heupafwijkingen en de zorg daaromheen. Steeds meer mensen weten de VAH te vinden, al dan niet nadat ze door de behandelend arts op het bestaan van de vereniging zijn gewezen.

Sinds 1996 zijn er enkele tientallen bestuursleden geweest die zich hebben ingezet voor de vereniging en zijn tien orthopeden lid (geweest) van de Medische Adviesraad (MAR) om het bestuur te ondersteunen. Ook artsen buiten de MAR en andere zorgverleners speelden een rol door te spreken op de Landelijke Contactdagen en daar waar nodig vragen van het bestuur te beantwoorden en mee te denken. Daarnaast hebben ook vrijwilligers buiten het bestuur zich ingezet voor de doelgroep en zo bijgedragen aan het voortbestaan van de vereniging.

Lees meer...

Contact | Colofon 
Copyright ┬ę 2013-2019 Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling. Alle rechten voorbehouden.